banner-image

HOEVEEL MENSEN HEBBEN NU SCHURFT?

Huisartsen in Nederland zien wekelijks drieduizend tot vijfduizend mensen die zij behandelen voor schurft, de meesten zijn tussen 15 en 25 jaar. Onder hen kunnen mensen zijn die met dit probleem terugkomen bij de arts. Dit zijn de enige beschikbare en betrouwbare cijfers, er is geen verplichte landelijke registratie. Het onderzoeksinstituut Nivel houdt bij hoeveel mensen met schurft zich wekelijks bij huisartsen melden. Zo ontstaat een beeld van de schurftepidemie.

SchurftStudentArts ziet de afgelopen tijd een forse toename van schurftbesmetting onder studenten, dit lijkt ook gaande te zijn in andere studentensteden