banner-image

IS ER SPRAKE VAN EEN TOENAME?

Ja, sinds een jaar of tien komt schurft steeds vaker voor: op dit moment naar schatting vijf keer zo vaak als in de eerste jaren van het vorige decennium. De toename gaat steeds sneller, vooral in de afgelopen twee à drie jaar.