banner-image

KAN IK IN EEN ZWEMBAD BESMET RAKEN?

Een gezond persoon met schurft draagt meestal maar zo’n tien à vijftien bevruchte vrouwtjesmijten bij zich. Het is zeer onwaarschijnlijk dat die in het zwembad terechtkomen: ze zitten immers in de huid, of ze komen kortstondig aan de oppervlakte, voordat ze zich ingraven. In chloorwater zullen die mijten niet lang overleven. En zelfs dan is de kans dat ze iemand anders kunnen vastgrijpen, vrijwel nul.