banner-image

WAAR VIND IK BETROUWBARE INFORMATIE OVER SCHURFT

Er is veel informatie te vinden op het internet en helaas soms verwarrend door de verschillende en vaak slecht onderbouwde meningen

SchurftStudentArts volgt de wetenschappelijk onderbouwde mening van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM

Op Thuisarts is een en ander samengevat in begrijpelijke taal.

Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap.
De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl.